امتعه ستاسی شخصی او سوداګریز اعلانونه په وړیا توګه خپروی .

شخصی سوداګریز
د بریښنا لیک لیکل اختیاری دی. که وی نه لیکۍ نوتاسی نشۍ کولاۍ چی خپل اعلان تجدید کړۍ یایی له منځه یوسۍ.
یواځی ټلیفون
یواځی بریښنالیک
دواړه بریښنالیک او ټلیفون
>>Valid formats: jpg, jpeg, png, gif >>Max image size 3MB
ستاسو اعلان دلیږدولوڅخه وروسته باید د ټلیفونی پیغام (اس ام اس) پواسطه تائید شي که نه نو اعلان مو نه خپریړي.