12 10340
فروش یک عراده موتر فورد
Name   Mustafa Date   2021-07-11
Phone   0786787911 Province   Kabul
Region   فروش یک عراده موتر فورد
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  8,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Ford Year  2011 Color  White
Fuel  Diesel Km  50000-75000
موتر فورد مودل 2011
رنگ سفید
انجن چهار سلند دیزل گیر
بدون تکر ثابت داخل کریمی
بدون اسناد
12 10340