9 10343
بنز مودل 1996 داخل برقی
Name   Safi Rahimi Date   2021-07-11
Phone   0787162740 Province   Kabul
Region   دارلمان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,900 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Benz Year  1996 Color  Red Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  10000-25000
فروش عاجل یک عراده بنز جدید به ضمانت دارای تپ برقی تلویزیون کمره ایرکندیشن تیر و ویلکپ جدید موتر ثابت شماره تماس 0787162740
9 10343