16 10336
داج آمریکایی فول آپشن فروش عاجل قیمت قابل مذاکره است.
Name   Haji yama Date   2021-07-07
Phone   0799804545 Province   Kabul
Region   Afghanistan
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  10,200 $ Type  For Sale Category   Cars
Year  2007 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  100000-125000
جیپ داج آمریکایی فول آپشن فروشی
مدل: 2007
رنگ: سفید
پلیت: منفی دو (سه سال پاک تسلیم داده میشود)
انجین: هشت سلند پطرول
گیربکس: اتومات
شیشه‌ها: هر چهار دروازه برقی سمارت
سندرووف: تپ برقی فعال
سیستم کلی و سیکوریتی اصلی کمپنی
سوند سیستم بوفر دار اصلی کمپنی آلپین
سیستم ایرکندیشن: جلو و عقب الی سیت اخیر
موتر استفاده شده خانه است، وسایل و سیستم ها همه فعال و دست ناخورده است موتر بدون هیچ گونه عوارض در ماشین و گیربکس و سیستم های اساسی است. اسناد سه سال پاک تسلیم داده میشود
یک گیربکس و پرزه جات انجن به شکل اضافی نیز تسلیم داده میشود.
فقط تماس واتساپ
+93786804545
در تماس شوید
16 10336