13 10339
میز نان خوری هشت نفری
Name   محمدوحید Date   2021-07-11
Phone   0788623267 Province   Kabul
Region   سه راهی علاولدین
Amtaa
Price  21,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
میز نان خوری هشت نفری از چوب چارمغز فرمایشی خیلی مقبول و محکم که خیلی کم از استفاده شده است به فروش میرسد. کسانیکه خواهش خریداری آنرا دارند از طریق شماره 0788623267 به تماس شوند
13 10339