7 10345
دوکانهایی کرایی به نازل ترین قیمت در کابل کوسنگی ناحیه ۵
Name   فضل احمد Date   2021-07-12
Phone   0780781041 Province   Kabul
Email  
Region   کوتی سنگی کابل
Rent  1,000 AFN Type  For Rent Category   Shops
سلام دوستان محترم بنده به تعداد شش باب دوکان در موقعقیت بسیار خوب و عالی طرف غرب پول هوایی روبروی کفتان زدران در کوتی سنگی شیر زوی سنترمنزل چهارم موقیعت داشته برای دفاتر-دفتر کار انلاین-برای کار بار تجارتی تان-از قبیل رخت فروشی.پرده دوزی.موبایل فروشی.ترمیم موبایل.و همچنان برای کورس هایی اموزشی وغیره درخدمت شما به کرایه نازل در خدمت تان وگذارمی نمایم دوستان ایکه می خواهد برای اغاز کردن کار وبار خود به چنین دوکانها ضرورت داشته باشند به شماره هایی به تماس شوند
فضل احمد-0780781041
0775645998
عبدالرحمن واتساپ0700794134
7 10345