1013 9297
وسایل دفتر با بهترین کیفیت و در بهترین حالت برای فروش
Name   Mohammad Date   2019-12-07
Phone   0772992416 Province   Kabul
Region   Dasht e Barchi
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  38,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
۲۰ عدد چوکی چوبی
۱ سِت کامل کَوچ همراه میز
۱ عدد میز کاری
۱ عدد چوکی تایردار
۲ قطعه فرش ۵ و ۶ متری
یک توته پرده برای اتاق ۴ متره
۲ دانه تخته سفید
1013 9297