185 9555
فروش یک تخت میز ارایش با همه اسباب
نوم   فرید نیټه   2020-03-03
ټلیفون   0777511371 ولایت   کابل
د سیمی نوم   خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه   افغانی څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   فرنیچر
تخت با میزش قیمت ۳۰۰۰۰
تخت طفل قیمت ۵۹۹۹
تخت کاملان جدید میباشد و توشک فومی اصلی میباشد
و تخت طفلانه هم جدید میباشد
185 9555