56 9149
ماسک های اصلی Bio Friend
نوم   حمزه یونیک نیټه   2019-09-17
ټلیفون   0795991515 ولایت   کابل
د سیمی نوم   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکاوی
  زما ګرد خبرتیاوي ( 13) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه  30 افغانی څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   نوری
ماسک های اصلی Bio Friend
با دیزاین عالی
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
شماره های تماس 0788991515 / 0795991515
56 9149