588 8855
ماشین آیسریم
نوم   Dost نیټه   2019-07-18
ټلیفون   0744257763 ولایت   کابل
د سیمی نوم   خیرخانه
  زما ګرد خبرتیاوي ( 14) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
بیه  25,000 افغانی څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   نور برقی سامانونه
یک پایه ماسین أیسکریم سه گیره قیمت 25000.
588 8855