1931 7927
یکباب‌ اپارتمان‌ چهاراطاقه‌ گروی
نوم   رهنمای‌ آنلاین نیټه   2019-02-06
ټلیفون   0787515120 ولایت   کابل
بریښنالیک  
د سیمی نوم   سرک‌ سوم‌ پروژه‌ تایمنی‌
  زما ګرد خبرتیاوي ( 227) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
بیه  35,000 ډالر څرنګوالی  د ګروۍ لپاره کټګوري   اپارتمان
اپارتمان‌ چهاراطاقه‌ گروی! (165)

۳۵۰۰۰-$
آدرس‌ : سرک‌ سوم‌ پروژه‌ تایمنی‌
منزل‌ سوم‌ - دوتشناب‌ - یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ - یک‌ بالکن‌ - آفتابی‌ -دیکوریشن‌ اعلی‌ - آبشرین‌ وبرق‌ رهایشی‌ مستقل‌ .
نوت :لطفآ‌ مشتریان‌ محترم‌ که‌ طبق‌ متن‌ هذا‌ جدی‌ وقاطع‌ موافق‌ باشند‌ ، درارتباط‌ شوند.
- هنگام‌ تماس‌ کودملکیت‌ را‌ یاد آورید‌ شوید، ویا‌ از‌ طریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ برای‌ ما‌ پیام‌ بفرستید.
- موضوع‌ جورآمد، بعداز‌ انتخاب‌ملکیت‌ و‌ درحضورداشت‌ طرفین‌ بایع‌ ومشتری‌ واضع میگیرد‌.
- اوقات‌ مراجعه‌ ساعت (۴) عصر‌ بوده‌ و‌ نیز‌ قبلآ ما‌ را‌ در‌ جریان‌ گذاشته‌ باشید‌ ‌.
ÀD: proje taimane 4 streete
‌Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
1931 7927