2061 7065
کلنیک دندان فروشی با تمام وسایلش
نوم   ادریس نیټه   2018-08-28
ټلیفون   0782031100 ولایت   کابل
د سیمی نوم   فروشی
بیه  75,000 افغانی څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   روغتیا
یک باب کلنیک دندان برای فروش با تمام وسایلش واقع سرک چهار قلعه
2061 7065