586 8857
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 3.50 مترمربع
نوم   نایب خیل نیټه   2019-07-18
ټلیفون   0700807786 ولایت   کابل
د سیمی نوم   نوآباد سمنت خانه ناحیه شانزده ( پل پادشاه)
  زما ګرد خبرتیاوي ( 3) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه  55,000 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   کور
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 3.50 مترمربع که دارای قباله شرعی، دارای شش اطاق نیشمن، سه تشناب نیمه عصری و آشپزخانه معمولی دارای می باشد البته خانه چوپ و گادر پوش می باشد ولی از خشت پخته اعمار گردیده است.
البته در این محیط همه سهولت ها فراهم می باشد ازنگاه کلنیک، شفاخانه، مکتب و نزدیک شهر و دربهترین موقعیت که دارای کوچه های کلان کانکریتی و دو طرف سرک راه دارد دارای برق و آب شرین می باشد در این منطقه اقوام مختلف و مردم تحصیل کرده زنده گی می کنند.
586 8857