214 9229
مساژ دهنده قابل استفاده در هر مکان
نوم   حمزه یونیک نیټه   2019-10-20
ټلیفون   0795991515 ولایت   کابل
د سیمی نوم   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  زما ګرد خبرتیاوي ( 48) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
بیه  1,600 افغانی څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   دکمپیوټر لوازم
مساژ دهنده قابل استفاده در هر مکان
برای مساژ دادن گردن، کمر، شکم، ران، بازو و پا میباشد
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
214 9229