3464 4163
موتر عمله براي مكتب و محصلين پوهنتون
نوم   surf 1994 نیټه   2017-08-15
ټلیفون   0795021916 ولایت   کابل
د سیمی نوم   كابل
بیه   څرنګوالی  معلوماتی کټګوري   موټر
مارک  ټویوټا دتولیدکال  1997 رنګ  نقره ای ګیربکس  اتومات
سوندمواد  پطرول کیلومتر  0-10000
موتر عمله موجود است براي شاگردان و محصلين پوهنتون هر فرد يا فاميل كه ميخواهد. به تماس شود
3464 4163