3770 3857
مژده به علاقمندان برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی
نوم   RVTC نیټه   2017-07-09
ټلیفون   0728882378 ولایت   کابل
د شرکت نوم   RVTC
د سیمی نوم   کابل شهر نو
Amtaa
بیه   څرنګوالی  معلوماتی کټګوري   نوری
مژده به علاقمندان برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی ! مرکزتعلیمات مسلکی رنا افتخار دارد که به ادامه عرضه خدمات تعلیمی خویش اینک صنوف جدید را در بخش های زبان انگلیسی وبرنامه های کمپیوتردرتایم های مختلف آغازمی نماید و همچنان کسانیکه امتحان انلاین ميدهند از پروگرام های MCIT MCITP CCNA CCNP و سائر پروگرام ها میتوانند جهت معلومات بیشتر به دفتر مرکز تعلیمات مسلکی رنا مراجعه نمایند و یا به شماره 0728882378 به تماس شوند.
3770 3857