3843 3784
طرح و دیزاین ونقشه های رویایی
نوم   Mustafa نیټه   2017-06-29
ټلیفون   0799423825 ولایت   کابل
بریښنالیک  
د شرکت نوم   شرکت مهندسی و ساختمانی آشیانه
د سیمی نوم   پل سرخ محب زاده سنتر منزل چهارم
  زما ګرد خبرتیاوي ( 7) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه   افغانی څرنګوالی  معلوماتی کټګوري   اپارتمان
شرکت مهندسی و ساختمانی آشیانه دیزاین و طرح نقشه های رویایی و همچنین انجام هر گونه کارهای ساختمانی از قبیل تعمیرات بلند منزل، تجارتی، رهایشی، خانه های مسکونی، شهرک ها، پارک های تفریحی و مساجد را مطابق به نورم های بین‌المللی با داشتن مهندسین ورزیده آماده خدمت به هموطنان مبباشد

کیفیت را با ما تجربه نمایی
آدرس پل سرخ محب زاده سنتر منزل چهارم
شماره تماس 0799423825
3843 3784