5274 3852
مارسیدیس بنز 2005 نو وارد یک کلی 2005
نوم   mashal نیټه   2017-07-09
ټلیفون   0744725000 ولایت   کابل
د سیمی نوم   khair khana
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه  7,500 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   موټر
مارک  بنز دتولیدکال  2005 رنګ  سور ګیربکس  اتومات
سوندمواد  پطرول کیلومتر  50000-75000
بسیار ثابت جدیدا داخل افغانستان گردیده است فول افشن هیچ نوع کمبود ندارد بدون کدام عوارض
5274 3852