5531 2096
اسكواتر و لودر فروشي
نوم   Ahmad نیټه   2017-01-06
ټلیفون   0748221911 ولایت   کابل
د سیمی نوم   كابل
  زما ګرد خبرتیاوي ( 14) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه  26,000 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   تراکتور
اسكواتر جرمني ليبر و لودر جر مني
5531 2096