8060 2
یک دربند حویلی دارای دومنزل یک منزل تهکوی ویک منزل اول دارای شش اتاق ودوصالون
نوم   Abdul ghafoor نیټه   2016-08-02
ټلیفون   0777189393 ولایت   بلخ
بریښنالیک  
د شرکت نوم   privit
د سیمی نوم   پروژه خالد بن ولید کوچه مسجد احمد شاه مسعود نزد
  زما ګرد خبرتیاوي ( 3) دي. د ټولو د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړۍ.
بیه  90,000 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   کور
یک دربند حویلی واقع قسمت اول خالد بن ولید کوچه مسجد احمد شاه مسعود نزدیک پارک دارای دومنزل یک منزل تهکوی ویک منزل اول دارای شش اتاق ودوسالون بزرگ سه چهار تشناب عصری ودواشپز خانه ومساحت450 متر مربع 0777189393
8060 2