4133 5903
زمین فروشی دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه
نوم   محمد ولی نیټه   2016-05-23
ټلیفون   0791270022 ولایت   کابل
د سیمی نوم   للندر- ولسوالی چهارآسیاب
بیه  30,000 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   ځمکه
دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه را احتوا میکند واقع قریه للندر -ولسوالی چهارآسیاب بوده وآماده فروش عاجل میباشد. از خریداران واقعی خواهش میشود که به شماره تماس که در بالا ذکر شده به تماس شود.
4133 5903