233 10210
لفت و زینه برقی
اسم   لفت و زینه برقی کانی در افغانستان تاریخ   2021-04-21
تلیفون   0700271648 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم شرکت   شرکت ساختمانی خان
اسم منطقه   دفتر 22 منزل 4 عنابه بسنز سنتر چهاراهی دهن باغ کابل افغانستان
Amtaa
قیمت   افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   مواد ساختمانی
گروپ شرکت های خان فعالیت خود را از سال 2003 تحت مجوز AISA D-23614 آغاز کرد. از سال 2015 بدینسو نماینده رسمی لفت کانی در افغانستان است.شرکت کانی فعالیت خود را از سال ۱۹۱۰ در کشور فنلند آغاز و حالا به عنوان یک شرکت پیشتاز درعرصه صنت لفت، زینه های اتومات برقی و دروازه های اتوماتیک ساختمان و همچنان با پیشنهاداتی درعرصه مراقبت و نوسازی لفت برای افزایش قیمت ساختمان می باشد. شرکت کانی در سال 2020 میلادی 9.9 میلیارد یورو فروشات و در پایان سال بیشر از 60،000 کارمند داشت.
233 10210