311 10132
خوازه فلزی
اسم   خوازه فلزی کابل تاریخ   2021-03-07
تلیفون   0782280005 ولایت   کابل
اسم منطقه   کابل چهارهی شهید
Amtaa
قیمت  50 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   مواد ساختمانی
نصب و اجرا خوازه در تمام نقاط کابل و ولایت با نازلترین قیمت در اسراع وقت پذارفته میشود تلفون
۰۷۸۲۲۸۰۰۰۵
311 10132