747 9696
فروش دو فابریکه قیر سازی اسفالت سرک و یک کانکریت پلان
اسم   محمد بلال تاریخ   2020-07-02
تلیفون   0745298628 ولایت   بغلان
اسم منطقه   کیله گی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  80 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   مواد ساختمانی
فروش دو فابریکه قیر سازی اسفالت سرک و یک کانکریت پلان ،درحد نو کاملا ارزان به نیم قیمت هم پایین
747 9696