882 9579
بایسکل فروشی ۱۰ گیره
اسم   Mohammad تاریخ   2020-05-06
تلیفون   0747866064 ولایت   کابل
اسم منطقه   Kabul
قیمت  9,000 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   بایسکل
بایسکل المونیمی بسیار سبک و تیز
دارای ۱۰ گیر
قیمت ۹۰۰۰ افغانی
882 9579