893 9568
فروش عاجل یک دربند حویلی دو منزله
اسم   Syawash تاریخ   2020-04-28
تلیفون   0788078769 ولایت   کابل
اسم منطقه   دهمزنگ کابل کوچه ریاست ترافیک
  من مجموعاً ( 6) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت   قیمت نامعین نوعیت   فروشی کتگوری   اَپارتمان
یک دربند حویلی دو منزله، دارای 4 اطاق نیشمن افتاب رخ،بالکن تشناب عصری وآشپزخانه عصری گراچ موتر و تهکوی دارا می باشد.البته در این محیط همه سهولت ها فراهم می باشد ازنگاه کلنیک، شفاخانه، مکتب و نزدیک شهر و دربهترین موقعیت که دارای کوچه های کلان کانکریتی و دارای برق-و آب شرین مستقل می باشد افراد که خواهان اند میتوانند به این شماره به تماس شوند
0788078769
/0799211468
893 9568