976 9467
کتاره الومینیومی
اسم   داود عزیزی تاریخ   2020-03-03
تلیفون   0777306292 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم شرکت   شرکت الومینیوم کوپال
اسم منطقه   سرک سیلو
Amtaa
قیمت  5 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   مواد ساختمانی
هموطنان عزیزشما میتوانید کتاره های الومینیومی به قیمت مناسب وکیفیت عالی از شرکت کوپال به دست بیاورید
976 9467