510 9230
یک عراده تویوتا کرولای کانادایی 1995 خانگی بسیار ثابت
اسم   Mukhtar ahmad تاریخ   2019-10-25
تلیفون   0784141031 ولایت   کابل
اسم منطقه   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  5,500 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   موتر
مارک  تویوتا سال تولید  1995 رنگ  سرخ گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول
یک عراده کرولای کانادایی خانگی ثابت دست اول یعنی پلیتش را خودم گرفته ام که دارای رنگ سرخ پلیت منفی 3 تایر های جدید ویلکپ شده برای فروش
510 9230