762 8978
یک قفس دو متره همرای 15 دانه آدم چهره برای فروش
اسم   Hedayatullah تاریخ   2019-08-20
تلیفون   0730000718 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   chelsatoon kabul Afghanistan
قیمت  18,000 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   حیوانات
  یک دانه قفس 2 متر دراز و 2 متر بلند هست و 15 جورا ادم چهره  هم داخل قفس هست تخم هم داده هر کس کی شوقی ادم چهره هستن بما تماس بیگیره تشکر.
قیمتش 18000 هزار افغانی هست
762 8978