2098 5803
گلگسی گرندپرایم پلس کاملا جدید
اسم   خالد تاریخ   2018-02-20
تلیفون   0788668480 ولایت   کابل
اسم منطقه   کابل حصه اول خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  8,200 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   تلیفون
گلگسی گرندپرایم پلس کاملا جدید با بسیار کیفیت عالی ۸جی بی حافظه داخلی یک چپ به طور تحفه و دو پوش بسیار شیک داده میشود یک هفته استفاده شده
وبا بسیار کامره عالی تصویر بسیار عالی
2098 5803