1016 5883
ماشین خیاطی کوچک با کارکرد برق و بالتی
اسم   حمزه یونیک الکترونیک تاریخ   2018-02-22
تلیفون   0795991515 ولایت   کابل
اسم منطقه   ده افغانان داخل آریانا مارکیت منزل تحتانی
  من مجموعاً ( 7) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  950 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   سخت افزار
ماشین یا چرخ های خیاطی کوچک با کارکرد بی نذیر برقی و بالتی ، دیگر نیاز نیست که منتظر برق باشید تا ماشین را استفاده نماید شما میتوانید با 4 عدد بالتی قلمی نیز استفاده کرده میتوانید.
برای معلومات بشتر به شماره های ذیل و آدرس ذیل به تماس شوید.
0788991515 / 0795991515
آدرس مرکزی : شهر نو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال فروشگاه حمزه یونیک
نمایندگی : ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی مقابل قومندانی امنیه کابل
1016 5883