4574 4629
فروش رستورانت سان فود در کابل!
اسم   Ehsan Sultanzada تاریخ   2017-10-05
تلیفون   0700474747 ولایت   کابل
اسم شرکت   San Fast Food Restaurant
اسم منطقه   Kabul
Amtaa
قیمت  30,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   هوتل ها
فست فود سان فود با امتیاز و تمامی تجهیزات آن به فروش میرسید. علاقه مندان میتوانید محیط و امکانات از نزدیک ببینند و در صورت تمایل با شماره که ذکر شده به تماس شوند.

آدرس: کارته چهار، مقابل سرک حوزه سوم پلیس.
4574 4629