2519 4558
تویوتا کرولا ۲۰۰۸ اس کلاس منفی ۵ به رنگ سفید (تغیر رنگ دوبی )
اسم   waheed تاریخ   2017-09-26
تلیفون   0789453312 ولایت   کابل
اسم منطقه   kabul afghanistan
  من مجموعاً ( 5) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت  10,500 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   موتر
مارک  تویوتا سال تولید  2008 رنگ  سفید گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول کیلومتر  50000-75000
مادل ۲۰۰۸ اس کلاس
اسناد پاگ یک نیم سال
پلیت منفی ۵ چهار عددی
رنگ سفید تغیر رنگ دوبی است در اسناد مشکلی نداره
فروش عاجل
قیمت ۱۰۵۰۰
2519 4558