3119 4508
تلویزیون ویستل اصلی ترکی
اسم   kabir تاریخ   2017-09-23
تلیفون   0793258114 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   taimani
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  20,000 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   تلویزیون
مدرن و استندرد صنعت جهانی کاملاجدید
بامشخصات پیشرفته روز دبل اسکرین، ایچ دی، تری دی، ریسیور، ریکاردینگ، پذیرنده تمام دویس های تکنالوژی و دیگر مرکب است با چندین خصوصیات
3119 4508