1011 6286
پمپ آب سویچ دار برقی با کاکرد آسان ودوام دار
اسم   حمزه یونیک تاریخ   2018-04-10
تلیفون   0795991515 ولایت   کابل
اسم منطقه   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان آریانا مارکیت
  من مجموعاً ( 118) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  400 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   وغیره
پمپ سویچ دار برقی برای بوتل آب معدنی
با کارکرد عالی
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
1011 6286