3958 3669
يك پايه تلويزيون با ميز و تيپ ان
اسم   محمد فياض تاریخ   2017-06-15
تلیفون   0748750955 ولایت   کابل
اسم منطقه   Karte e.char
  من مجموعاً ( 4) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  8,000 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   تلویزیون
يك پايه تلويزيون با ميز و تيپ ان
تلويزيون از كمپني Panasonic بسيار جديد و ثابت
هم چنان تيپ از كمپني Alwa مي باشد قابليت استفاده ٣CD
USB لين هاكس موبايل و استفاده از كست را دارا مي باشد
و در مجموع يك سيت كامل مي باشد
3958 3669