5616 3503
هوتل برای کرایه
اسم   Farhad تاریخ   2017-05-24
تلیفون   0744232383 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم شرکت   Pravite
اسم منطقه   چهاری میدان هوایی کابل
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
کرایه  30,000 افغانی نوعیت  کرایی کتگوری   هوتل ها
هوتل کرایی در چهاری میدان هوایی کابل بدون هیچ نوعه امتیاز
5616 3503