3169 2411
دا سټلايټ فاينډر دي دغه دستګاه ته ضرورت لرم
اسم   سميع الله تاریخ   2017-01-31
تلیفون   0700053035 ولایت   زابل
اسم منطقه   زابل
Amtaa
قیمت   قیمت نامعین نوعیت  ضرورت دارم کتگوری   تلویزیون
داسټلايټ فاينډر ته ضرورت لرم کچيري يي څوک لري هيله ده چي اړيکه راسره ټينګه کړي.
3169 2411