4745 2173
تویوتاکرولا اس کلاس 2014
اسم   Zubair تاریخ   2017-01-11
تلیفون   0795894024 ولایت   کابل
اسم منطقه   موترفروشی های سرکوتل خیرخانه
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت  19,799 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   موتر
مارک  تویوتا سال تولید  2014 رنگ  سیا گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول
تویوتاکرولاامریکای اس کلاس تبداردارای رنگ سیاه ودارای نمبرپلیت کابل منفی پنج 44هزار
4745 2173