304 9440
تویوتاکرولا اس کلاس 2014
اسم   کرولا2014 اس کلاس تاریخ   2017-01-11
تلیفون   0795894024 ولایت   کابل
اسم منطقه   موترفروشی های سرکوتل خیرخانه
Amtaa
قیمت  19,799 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   موتر
مارک  تویوتا سال تولید  2014 رنگ  سیا گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول
تویوتاکرولاامریکای اس کلاس تبداردارای رنگ سیاه ودارای نمبرپلیت کابل منفی پنج 44هزار
304 9440