1610 5304
آپارتمان دارای سه اتاق, دوتشناب, یک دهلیز
اسم   مرتضی جلالی تاریخ   2017-12-15
تلیفون   0795846919 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم شرکت   خصوصی
اسم منطقه   چهارسرکه عمومی پروژه تایمنی, سرک لیسه ملکه ثریا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  60,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   اَپارتمان
آپارتمان فروشی در بهترین موقعیت دارای مساحت 100 مترمربع در منزل دوم بلاک دوم نبش.
سایر ویژگی ها:
آفتار رخ, دارای سه اتاق, دوتشناب, یک دهلیز سالون گونه, یک آشپزخانه و یک اتاقک دیگر برای استفاده و نگهداری از لوازم منزل.
در دهن کوچه سوپر مارکیت, نانوایی, آرایشگاه ها, دوکان های خوراکه فروشی, قصابی, لبنیات فروشی, دواخانه ها, تانک تیل, کودکستان های خصوصی و دولتی, پارک بازی و تفریحی برای کودکان, سرک های پخته و قیرریزی شده, موسسات تحصیلات عالی, لیسه ملکه ثریا, شفاخانه ها و غیره سهولت ها می باشند.
آب شرین, برق دولتی, همسایه های خوب و منطقه ی امن در سطح کل کابل.
قیمت آن جور آمد دارد.
شماره تماس در 0795846919 که این شماره در Viber, whatsup, IMO, Instagram هم قابل دسترسی می باشد.
قیمت 60000$ با جور آمد میان طرفین
1610 5304