199 9842
تخم جوشی برقی
اسم   حمزه یونیک الیکترونیک تاریخ   2017-02-15
تلیفون   0795991515 ولایت   کابل
اسم منطقه   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  من مجموعاً ( 72) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  450 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   وغیره آلات برقی
تخم جوشی برقی 7 عدد تخم را هم زمان میتواند پخته نماید در حدود 5 دقیقه بسیار آسان
با بهترین کیفیت و مقامت عالی
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
0795991515
0788991515
199 9842