5896 1731
تلویزون 48 انچ سمسنگ جدید همرا با بست دیواری جدید
اسم   ذبیح الله تاریخ   2016-12-07
تلیفون   0706010093 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   دهبوری کابل
  من مجموعاً ( 3) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت  450 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   تلویزیون
تلویزون 48 انچ سمسنگ جدید همرا با بست دیواری جدید
5896 1731