190 3929
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
اسم   میرحمزه تاریخ   2017-06-14
تلیفون   0795991515 ولایت   کابل
اسم منطقه   ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی پهلوی مارکیت مشعل و ابن سینا
  من مجموعاً ( 14) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  350 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   وغیره آلات برقی
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
چراغ های رنگه LED با کیفیت و مقامت عالی میباشد
با پوف کردن روشن و خاموش میشود
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
0795991515
0788991515
190 3929