1241 5306
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
اسم   میرحمزه تاریخ   2017-12-12
تلیفون   0795991515 ولایت   کابل
اسم منطقه   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  من مجموعاً ( 6) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  350 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   وغیره آلات برقی
چراغ های کم مصرف و زیبا LED
چراغ های رنگه LED با کیفیت و مقامت عالی میباشد
با پوف کردن روشن و خاموش میشود
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
1241 5306