8519 852
هلال تکام عرضه کننده کریدیت کارتهای الکترونیکی
اسم   سادات تاریخ   2016-10-08
تلیفون   0766060336 ولایت   کابل
اسم شرکت   هلال تلکام
اسم منطقه   کوته سنګی همادی مارکیت منزل دوم نمبر دوکان 133
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت   افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   خدمات
کریدیت های الکترونیکی طریق از یک مبایل به تمام شبکه های داخلی پرداخت میشود ، تخفیف ویژه به دوکانهای پرچون فروشی وشرکتهاکه میخواهد به این سهولت دست رسی پیدا کند وهمچنان در ولایات میتواند نمایندګی داشته باشید
8519 852