4153 5896
آپارتمان دو اطاقه واقع قصبه به مساحب 68 متر مربع
اسم   آپارتمان فروشی دو اطاقه تاریخ   2016-05-23
تلیفون   0786588994 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   قصبه بلاک های معمار شهر
Amtaa
قیمت  28,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   اَپارتمان
این آپارتمان دو اطاقه واقع بلاک های قصبه شهرک معمار شهر میباشد مساحب مجموعی این آپارتمان 68 متر مربع به قیمت 28000 دالراست.
برای معلومات بیشتر میتوانید به این شماره در تماس شوید.

0786588994و0747580169
4153 5896