124 10120
تحصیل در ترکیه
Name   تحصیل در ترکیه Date   2021-02-25
Phone   0797926767 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Price  2,500 $ Type  Information Category   Education
فرصت استثنایی برای تحصیل در کشور ترکیه
در مقاطع لیسانس ماستری و دکتورا با هزینه بسیار کم
لسانس ۳۰۰۰ دالر
ماستری ۲۵۰۰ دالر
دکتورا ۴۰۰۰ دالر

برای معلومات بیشتر باما بتماس شوید
۰۷۹۷۹۲۶۷۶۷
124 10120