122 10122
آپارتمان کرایی دارای ۱ اطاق واقع داودزی سنتر
Name   عارف Date   2021-02-25
Phone   0700246357 Province   Kabul
Email  
Region   آپارتمان کرائی واقع مرکز تجارتی داودزی مقابل گلبهار سنتز شهر کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  100 $ Type  For Rent Category   Apartments
اّپارتمان کرائی واقع شرکت تجارتی داودزی سنتر، مقابل گلبهار سنتر شهر کابل دارای ۱ اطاق عصری و مجهز، یک تشناب عصری و یک اشپزخانه
به کرایه ماهانه 100 دالر امریکایی به کرایه داده میشود علاقمندان میتواند به تلیفون نمبر 0700246357 تماس گیرد. ویا از طریق whatsapp, Viber, IMO میسج نمایید

Description مشخصات
آپارتمان کرایی دارای1 اطاق1 تشناب و1 آشپزخانه
Single Room Apartment (Kitchen+Bathroom) for Rent
•Modern Kitchen.
•Modern Bathroom system.
•Air-conditioner for each room
•Parking for residence vehicles.
•Wifi Internet Facilities.
•Cable TV Facility
•Free Lift systems
122 10122