63 10247
یک عراده دولی گگ تفریحی برای اطفال
Name   فقیری Date   2021-05-23
Phone   0773774274 Province   Kabul
Email  
Region   Kabul
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  35,000 AFN Type  For Sale Category   Other Vehicles
یک عراده دولی گگ تفریحی چهار تایره، چهار دولی دارد دو نفره برای اطفال که 8 نفر میشود، تایر های سوزکی، خوب محکم است روزانه از 600 تا 1200 افغانی کار میکند در صورت که شخص کار کند اگر، برای معلومات بیشتر به شماره 0773774274 میتوانید به تماس شوید. قیمت 35000 افغانی، قیمت مذکور جور آمد دارد
63 10247