6 10052
کرولا 97 کانادایی بسیار ثابت بی تکر به زمانت
Name   فقیری Date   2020-11-21
Phone   0773774274 Province   Kabul
Email  
Region   Kabul
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  6,400 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  10000-25000
کرولای 97، سوپر صالون، سنتر لاک برقی، بسیار ثابت، منفی 4، خانگی، ماشین 4 ای موقعیت موتر کوتیسنگی، دارای ایرکندیشن، قیمت 6400$ با جور آمد شماره تماس 0773774274
6 10052