18 9985
زمین فروشی واقع کوتل شهرک سعادت
Name   عباس Date   2020-10-18
Phone   0748615691 Province   Kabul
Region   Kabul
Price  6,000 $ Type  For Sale Category   Land
مساحت سه بسوه
نمره راسته
قباله عرفی
بدون چهاردیواری
18 9985